HomeServeis

SERVEIS

En aquesta pàgina us mostrem tots els nostres serveis.

Assessoria Fiscal i Tributaria

 • Assessorament en obligacions tributàries en matèria d’IVA, IRPF, impost sobre el patrimoni, impost de societats, Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, Impost de Successions i Donacions, IAE, IVTNU (plusvàlua), impostos municipals.
 • Planificació d’impostos: Impost de societats, Impost de la Renda, Patrimoni, Successions.
 • Planificació successió patrimonial: testaments, pactes successoris, donacions,…
 • Fiscalitat d’empreses familiars.
 • Fiscalitat d’operacions de reestructuració d’empreses, fusions, escissions, bescanvi d’accions i aportacions d’actius.
 • Fiscalitat inmobiliaria.
 • Fiscalitat internacional.
 • Procediments i inspeccions tributàries.
 • Assessorament financer i d’inversions.
https://acedasesores.com/wp-content/uploads/2020/11/asesoria-fiscal.jpg
https://acedasesores.com/wp-content/uploads/2020/11/asesoria-contable.jpg

Assessoria Comptable

 • Desenvolupament i supervisió de processos administratius, financers i comptables.
 • Anàlisi economicofinancera.
 • Informes de gestió.
 • Consolidació d’estats comptables.
 • Comptabilitat general i analítica.
 • Gestió de comptes a pagar, a cobrar i tresoreria.
 • Control pressupostari.
 • Gestió de tresoreria.
 • Reporting internacional.

Assessoria Mercantil

 • Dret societari.
 • Concurs de creditors: insolvències i reorganització de deute.
 • Contractes.
 • Constitució de holdings, filials i sucursals.
 • Empresa familiar.
 • Assistència jurídica.
https://acedasesores.com/wp-content/uploads/2020/11/asesoria-mercantil.jpg
https://acedasesores.com/wp-content/uploads/2020/11/asesoria-laboral.jpg

Assessoria Laboral

 • Assessorament en contractació laboral.
 • Recursos humans.
 • Reorganitzacions societàries.
 • Seguretat Social i sistemes de prevenció.
 • Procediments administratius i contenciós-administratiu.
 • Relacions amb els organismes laborals.
 • Defensa davant les autoritats laborals.

Consultoria de Qualitat

 • Consultoria empresarial.
 • Organització empresarial.
 • Gestió i desenvolupament de projectes.
 • Consultoria financera.
 • Assessorament en inversions i gestió de patrimonis.
 • Auditories d’avaluació i seguiment.
https://acedasesores.com/wp-content/uploads/2020/11/calidad.jpg
https://acedasesores.com/wp-content/uploads/2020/11/otros.jpg

Altres

 • Gestió de patrimonis
 • Administració de Finques
 • Assessoria tècnica personalitzada de qualitat continuada.
 • Seguiment i activació de comandes i / o contractes.
 • Elaboració de plans de manteniment en instal·lacions de qualsevol mena.
Aced Asesores

Direcció:
C/. Consell de Cent, 304, pral. 1ª. A
08007 Barcelona

Contacte
934674630
AEDAF
Logo CEC
icab

©2020 Aced Asesores. Tots els drets reservats | Avís legal | Política de cookies | by rmdisseny