Nosaltres

Aced Asesores, S.L.P. és una empresa que es remunta a l'any 1989, quan Luis Aced Villacampa la va fundar i va liderar, sent per això una de les assessories empresarials amb més trajectòria i experiència.

L’objectiu primordial de la nostra empresa és aconseguir la plena satisfacció dels seus clients.

serveis asesoria

Àrees de treball

Assessoria Fiscal
 • Assessorament en obligacions tributàries en matèria d’IVA, IRPF, Impost sobre el Patrimoni, Impost de Societats, Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, Impost de Successions i Donacions, IAE, IVTNU (plusvàlua), Impostos Municipals.
 • Planificació d’impostos: Impost de societats, Impost de la Renda, Patrimoni, Successions.
 • Planificació successió patrimonial: testaments, pactes successoris, donacions,…
 • Fiscalitat d’empreses familiars.
 • Fiscalitat d’operacions de reestructuració d’empreses, fusions, escissions, bescanvi d’accions i aportacions d’actius.
 • Fiscalitat immobiliària.
 • Fiscalitat internacional.
 • Procediments i inspeccions tributàries.
 • Assessorament financer i d’inversions.
Assessoria Comptable
 • Desenvolupament i supervisió de processos administratius, financers i comptables.
 • Anàlisi economicofinancera.
 • Informes de gestió.
 • Consolidació d’estats comptables.
 • Comptabilitat general i analítica.
 • Gestió de comptes a pagar, a cobrar i tresoreria.
 • Control pressupostari.
 • Gestió de tresoreria.
 • Reporting internacional.
Assessoria Mercantil
 • Dret societari.
 • Concurs de creditors: insolvències i reorganització de deute.
 • Contractes.
 • Constitució de holdings, filials i sucursals.
 • Empresa familiar.
 • Assistència jurídica.

Oficines al centre de Barcelona

EquipProfessionals amb experiència

L’equip humà que integra Aced Asesores, SLP està format per professionals que aglutinen experiència i joventut. El nostre millor actiu és la confiança dels nostres clients, de manera que tots els nostres treballadors desenvolupen la seva activitat orientant-la a oferir un servei de qualitat.

0123456789001234567890                     +Anys d'experiència
equipo

NotíciesArticles i novetats

Com valorar les participacions i accions d’una empresa a efectes tributaris?
novembre13
Com valorar les participacions i accions d’una empresa a efectes tributaris?
La correcta valoració de les accions i participacions d’una empresa és crucial en diversos contexts. Determinar el valor precís de participacions i accions és essencial per a garantir transaccions justes i equitatives, ja sigui en vendes d’accions o participacions, successions familiars, fusions, adquisicions, emissió de noves participacions o accions o dissolució de societats. Però la...
Els economistes calculen una recaptació de 2.000 milions si s’harmonitzés Patrimoni amb normativa estatal
octubre17
Els economistes calculen una recaptació de 2.000 milions si s’harmonitzés Patrimoni amb normativa estatal
El Consell General d’Economistes (CGE) ha calculat que si l’Impost sobre el Patrimoni s’harmonitzés conforme a la normativa estatal, la recaptació que podria aconseguir rondaria els 2.000 milions d’euros, enfront dels 1.350 milions que s’ha ingressat segons les últimes dades de l’Agència Tributària, referits a l’any 2021. En un moment en el qual algunes comunitats autònomes...
Cessió de vehicles a empleats per part de les seves empreses
setembre29
Cessió de vehicles a empleats per part de les seves empreses
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha establert que les cessions de vehicles per part dels ocupadors es consideren prestacions de serveis i estan subjectes a l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) quan es realitzin a títol onerós . L’onerositat es dona quan existeix una relació jurídica entre el prestador del servei...

¿TENS ALGUNA CONSULTA?Contacte amb nosaltres

Les nostres oficines

C./ Consell de Cent, 304 Principal 1ª. A. 08007 Barcelona
934 674 630
despacho@acedasesores.com

  Aced Asesores

  Direcció:
  C/. Consell de Cent, 304, pral. 1ª. A
  08007 Barcelona

  Contacte
  934674630
  AEDAF
  Logo CEC
  icab

  ©2020 Aced Asesores. Tots els drets reservats | Avís legal | Política de cookies | by rmdisseny