HomeAvís legal

Avís legal i política de privacitat

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), Aced Asesores, SL manifesta que el domini www.acedasesores.com és propietat de ACED ASESORES, SL amb CIF B58813734 i amb domicili a Consell de cent 304, Pral 1ªA – Barcelona.

Que ACED ASESORES, SL inscrita al Registre Mercantil de Barcelona amb data 30/04/1992, en el volum 22.171, Foli 213, Full B-32499, inscripció 3ª amb NIF B58813734.

ACED ASESORES, SL no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·legal il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d’Internet. Amb els límits establerts a la llei, ACED ASESORES, SL no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d’Internet.

Els continguts i informació de les pàgines d’Internet de ACED ASESORES, SL estan elaborades per professionals de la mateixa, degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a la susdita, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d’Internet de ACED ASSESSORS, SL poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de ACED ASESORES, SL o els seus llicenciats. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de ACED ASESORES, SL.

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés a l’Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades personals, que poden estar en aquesta web, estan incorporades en un fitxer responsabilitat de ACED ASESORES, SL, CIF : B58813734, la finalitat d’aquest fitxer és la de gestionar la relació negocial i informar dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones.

En cas que aquesta web, en algunes ocasions per disposar d’un perfil dels seus usuaris i analitzar el servei i / o productes amb més interès, pugui utilitzar cookies, és a dir, petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari i que permeten obtenir la següent informació:

1) Data i hora de l’última vegada que l’usuari va visitar la web;
2) Disseny i continguts que l’usuari va escollir en la seva primera visita a la web;
3) Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides i altres circumstàncies anàlogues. L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programa navegador. No obstant això, ACED ASESORES, SL no es responsabilitza que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

Així mateix, per accedir a alguns dels serveis ACED ASESORES, SL ofereix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix la LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal li informem que, mitjançant la complementació del formulari, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers ACED ASESORES, SL amb per tal de poder prestar i oferir els nostres serveis, així com per informar de les millores de la pàgina web.

Si desitja exercir els drets d’accés rectificació, cancel·lació o oposició, pot dirigir-se a: ACED ASESORES, SL Consell de Cent 304, Pral 1ª – Barcelona, o bé, enviar un correu electrònic a despacho@acedasesores.com.

PROPIEDAD INDUSTRIAL I INTELECTUAL

Aquesta web és propietat de ACED ASESORES, SL. Els drets de Propietat Intel·lectual i d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (hiperlinks) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial o organisme, són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui altra cosa.

Qualsevol denominació, disseny i / o logotip, així com qualsevol producte o servei ofert en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per ACED ASESORES, SL per les seves societats filials i / o dominades per tercers.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i / o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de ACED ASESORES, SL l’ús que l’usuari pugui portar a terme a l’això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de ACED ASESORES, SL.

ACED ASESORES, SL no transfereix als usuaris la propietat del seu programari. L’usuari és el propietari de l’suport en què el programari és gravat. ACED ASESORES, SL posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent el sowftare. Si l’usuari transfereix programari d’aquest web al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió de el codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

Llei aplicable i jurisdicció
Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’usuari, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

Aced Asesores

Dirección:
C/. Consell de Cent, 304, pral. 1ª. A
08007 Barcelona

Contacto
934674630
AEDAF
Logo CEC
icab

©2020 Aced Asesores. Todos los derechos reservados | Aviso legal | Política de cookies | by rmdisseny