NoticíesS’ha prorrogat la vigència dels ERTOs per força major i s’han aprovat altres novetats en matèria laboral

4 febrer, 2021

En matèria d’ERTO s’han aprovat, entre altres, les següents mesures:

  • Força major. Tots els ERTOs per causa de força major que es trobin vigents queden prorrogats automàticament fins al 31 de maig de 2021. Ara bé, només algunes empreses podran aplicar exoneracions en les quotes a partir de febrer (en funció de la seva CNAE). Per exemple, hotels i allotjaments similars, o empreses d’arts gràfiques.
 • Impediment. També queden prorrogats fins al 31 de maig de 2021 els ERTOs per impediment en el desenvolupament de l’activitat que ja estiguin autoritzats. L’exoneració en les cotitzacions aplicable en aquests casos des de l’1 de febrer fins al 31 de maig de 2021 serà del 100% si l’empresa té menys de 50 treballadors o del 90% si té 50 treballadors o més.
 • Limitacions. Els ERTOs per limitacions en el desenvolupament normalitzat de l’activitat que ja estiguin autoritzats també queden prorrogats fins al 31 de maig de 2021. Les empreses afectades podran aplicar incentius en les cotitzacions fins a maig, si bé la quantia serà d’entre el 70% i el 100% (segons el mes i la grandària de l’empresa).
 • Nous ERTOs. Així mateix, si una empresa necessita tramitar un nou ERTO per impediment o per limitacions a partir de l’1 de febrer de 2021 i fins al 31 de maig de 2021, també podrà fer-ho i també podrà aplicar els incentius indicats més amunt.
 • Canvi d’ERTO. D’altra banda, si una empresa ha tramitat un ERTO per impediment i necessita passar a un ERTO per limitacions (o viceversa), no haurà de tramitar un nou ERTO sinó que podrà sol·licitar a l’Autoritat Laboral el traspàs de l’un a l’altre.
 • En suport de l’ocupació. En tot cas, les empreses que rebin les exoneracions indicades en les quotes a la Seguretat Social quedaran compromeses a un nou període de sis mesos de manteniment de l’ocupació.

Respecte a altres matèries, cal destacar:

 • Es prorroga fins al 31 de maig de 2021 la impossibilitat d’al·legar força major, o causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció relacionades amb la COVID-19, a l’efecte de justificar un acomiadament (es prorroga la “prohibició” d’acomiadar).
 • També es prorroga fins al 31 de maig de 2021 la interrupció del còmput de la durada màxima dels contractes temporals, així com les mesures del “Pla MECUIDA”.
 • Per als treballadors afectats per ERTO, no es computarà com consumit el temps en què es percebi la prestació per desocupació si accedeixen a una nova prestació abans de l’1 de gener de 2022 a conseqüència de la finalització d’un contracte temporal o d’un acomiadament, individual o col·lectiu, per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, o un acomiadament per qualsevol causa declarat improcedent.
 • La quantia de la prestació per desocupació dels afectats per ERTO es mantindrà en el 70% de la base reguladora fins al 31 de maig de 2021 (no es reduirà al 50% després dels sis primers mesos).

Respecte als treballadors autònoms:

 • Es reconeixen noves prestacions. Per exemple, els que es vegin obligats a suspendre totes les seves activitats a conseqüència d’una resolució adoptada per les autoritats tindran dret a una prestació de cessament d’activitat del 50% de la base mínima (en general, la prestació serà de 472,20 euros).
 • L’increment de la mena de cotització del 30,30% (vigent en 2020) al 30,60% (tipus que havia d’aplicar-se en 2021) no s’aplicarà a partir de l’1 de febrer de 2021 i mentre no es dugui a terme la pujada del SMI per a l’any 2021.
Aced Asesores

Direcció:
C/. Consell de Cent, 304, pral. 1ª. A
08007 Barcelona

Contacte
934674630
AEDAF
Logo CEC
icab

©2020 Aced Asesores. Tots els drets reservats | Avís legal | Política de cookies | by rmdisseny