NoticíesRECORDATORI PRINCIPALS NOVETATS EN L’AMBIT FISCAL LLEI 12/2023 PEL DRET A L’HABITATGE

23 desembre, 2023

El passat 25 de maig de 2023 va entrar en vigor la nova Llei de l’Habitatge, la Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l’habitatge, introduint una sèrie de novetats.

Aquesta llei té per objecte regular, en l’àmbit de competències de l’Estat, les condicions bàsiques que garanteixen la igualtat en l’exercici dels drets i en el compliment dels deures constitucionals relacionats amb l’habitatge i, en particular, el dret a accedir a un habitatge digne i adequat i al gaudi de la mateixa en condicions assequibles.

En matèria fiscal, modifica la REGULACIÓ DE L’IRPF per a estimular el lloguer d’habitatge habitual a preus assequibles, modulant l’actual reducció del 60% en el rendiment net del lloguer d’habitatge. Aquesta modificació entrarà en vigor l’1 de gener de 2024.

Pels contractes de lloguer de vivenda (destinats a l’habitatge habitual)  que es celebrin a partir de l’1 de gener de 2024, els arrendadors podran reduir el seu rendiment net positiu:

  • En un 90% quan s’hagués formalitzat pel mateix arrendador un nou contracte d’arrendament sobre un habitatge situat en una zona de mercat residencial tensionat, en el qual la renda inicial s’hagués rebaixat en més d’un 5% en relació amb l’última renda de l’anterior contracte d’arrendament del mateix habitatge, una vegada aplicada, en el seu cas, la clàusula d’actualització anual del contracte anterior.

 

  • En un 70% quan no complint-se els requisits anteriors, el contribuent hagués llogat per primera vegada l’habitatge, sempre que es trobi situada a una zona de mercat residencial tensionat i l’inquilí tingui entre 18 i 35 anys o quan l’arrendatari sigui una Administració Pública o entitat sense fins lucratius que destini l’habitatge al lloguer social amb una renda mensual inferior a l’establerta en el programa d’ajudes al lloguer del pla estatal d’habitatge, o a l’allotjament de persones en situació de vulnerabilitat econòmica o quan l’habitatge estigui acolliment a algun programa públic d’habitatge o qualificació en virtut del qual l’Administració competent estableixi una limitació en la renda del lloguer.

 

  • En un 60% quan, no complint-se els requisits per a aplicar les reduccions anteriors, l’habitatge hagués estat objecte de rehabilitació que hagués finalitzat en els dos anys anteriors a la data de la celebració del contracte d’arrendament.

 

  • En un 50%, en qualsevol altre cas.

 

Per a tots aquells contractes de lloguer formalitzats abans de l’1 de gener del 2024, continuarà sent d’aplicació la reducció del 60%.

Aquests requisits s’han de complir en el moment de formalitzar el contracte d’arrendament i la reducció serà aplicable durant el compliment dels mateixos.

Aquestes reduccions no resultaran d’aplicació en relació als contractes d’arrendament que incompleixin el que es disposa en l’apartat 6 de l’article 17 de la Llei d’Arrendaments Urbans (limitació de renda).

També habilita als Ajuntaments perquè puguin exigir un recàrrec en l’IBI per a aquells immobles d’ús residencial que es trobin desocupats de forma continuada i sense causa justificada per un període superior a 2 anys, que podrà ser d’entre el 50% o 150%, depenent del supòsit.

Si estan interessats en ampliar aquesta informació o tenen qualsevol dubte al respecte, poden contactar amb el nostre departament fiscal.

Barcelona, a 15 de desembre de 2023

 

Aced Asesores

Direcció:
C/. Consell de Cent, 304, pral. 1ª. A
08007 Barcelona

Contacte
934674630
AEDAF
Logo CEC
icab

©2020 Aced Asesores. Tots els drets reservats | Avís legal | Política de cookies | by rmdisseny