NoticíesSense categoriaLES PRINCIPALS NOVETATS PER AQUESTA CAMPANYA DE RENDA 2021

8 juny, 2022

 

 

 

 

Les principals novetats per a aquesta campanya de Renda 2021 són:

1. Pujada percentual sobre la renda de treball

Una de les principals novetats en la declaració de la renda a realitzar aquest 2022 és que el govern ha augmentat el nombre de trams de l’impost, els quals passen de ser 5 a ser 6. S’ha afegit un nou tipus de gravamen que afectarà les rendes superiors als 300.000€ i que serà del 47%.

2. Pujada percentual sobre les rendes de capital i estalvi

Una altra de les modificacions introduïdes és que el tipus impositiu de les rendes de capital i estalvi per als qui superin els 200.000€ que serà del 26%.

3. Rendes de Capital immobiliari: noves Despeses deduïbles.

Des de l’1-1-2021, s’inclou una nova despesa deduïble, la rebaixa en la renda arrendatícia. Els arrendadors poden computar com a despesa deduïble del rendiment del capital immobiliari la quantia de la rebaixa en la renda arrendatícia que voluntàriament s’hagués acordat i que es corresponguin a les mensualitats reportades en els mesos de gener, febrer i març de 2021. És requisit que tal rebaixa s’hagués acordat a partir del 14-3-2020 i concorrin una sèrie de requisits exigits.

4. Plans de pensions

Es redueix la deducció d’impostos dels plans de pensions. Per a 2021, les aportacions personals al pla de pensions hauran de ser iguals o inferiors als 2.000€, encara que, en cas que aquests plans provinguin de l’empresa en la qual es treballa, aquesta quantitat ascendeix fins als 8.000€. En cas d’haver-hi aportacions per les dues vies (de manera individual i per part de l’empresa), la quantitat total no pot ser superior als 10.000€.

Així mateix, en el cas d’aportacions a plans de pensions en els quals el titular sigui el cònjuge (si aquest no obté rendiments nets del treball ni d’activitats econòmiques o els obté en quantia inferior a 8.000 euros anuals), el límit màxim d’aportació també es redueix, passant de 2.500 euros a 1.000 euros anuals a partir del 2021.

 

 

 

 

 

Aced Asesores

Direcció:
C/. Consell de Cent, 304, pral. 1ª. A
08007 Barcelona

Contacte
934674630
AEDAF
Logo CEC
icab

©2020 Aced Asesores. Tots els drets reservats | Avís legal | Política de cookies | by rmdisseny