HomeEspai de notícies i articles d'interès | Aced Asesores

NOTÍCIESArticles i
Novetats

https://acedasesores.com/wp-content/uploads/2024/02/pensionistas-1280x640.jpg

L’Agència Tributària habilitarà a partir del 20 de març un sistema per a agilitzar les devolucions de l’IRPF als pensionistes que van realitzar en el seu moment aportacions a les mutualitats laborals. Els afectats han incrementat les reclamacions a Hisenda, després que el Tribunal Suprem establís al febrer de l’any passat que els jubilats que...

https://acedasesores.com/wp-content/uploads/2024/01/BCNACED-1280x640.jpg

Des de l’entrada en vigor de Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l’habitatge, els mitjans han difós infatigablement el concepte de propietari gran tenidor d’habitatge en quedar limitat el dret de propietat (art. 33 CE); però, aquest concepte ja porta sent utilitzat a Catalunya des de la Llei 24/2015, de 29 de...

https://acedasesores.com/wp-content/uploads/2021/03/Aced-Asesores-logotipo.jpg

Estimat client, Donada la impossibilitat d’aprovar la Llei de Pressupostos de l’Estat abans que comencés el nou exercici, dimecres passat 27 de desembre va ser publicat en el BOE el Reial decret llei 8/2023, pel qual adopten una sèrie de mesures d’interès per a afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades dels conflictes a Ucraïna...

https://acedasesores.com/wp-content/uploads/2023/12/pexels-mikhail-nilov-6963053-1280x640.jpg

Barcelona, a 27 de novembre de 2023 CIRCULAR D’ACCIONS A REALITZAR ABANS DE FINALITZAR L’ANY PER REBAIXAR LA SEVA LIQUIDACIÓ DE L’IPRF Estimat client, Davant la proximitat del tancament de l’exercici fiscal de 2023, ens permetem recordar-li algunes de les accions que poden realitzar per rebaixar la liquidació del IRPF: En els supòsits d’arrendament de...

https://acedasesores.com/wp-content/uploads/2023/11/pexels-cottonbro-studio-5052875-1280x640.jpg

La correcta valoració de les accions i participacions d’una empresa és crucial en diversos contexts. Determinar el valor precís de participacions i accions és essencial per a garantir transaccions justes i equitatives, ja sigui en vendes d’accions o participacions, successions familiars, fusions, adquisicions, emissió de noves participacions o accions o dissolució de societats. Però la...

https://acedasesores.com/wp-content/uploads/2023/10/pexels-pixabay-259249-1280x640.jpg

El Consell General d’Economistes (CGE) ha calculat que si l’Impost sobre el Patrimoni s’harmonitzés conforme a la normativa estatal, la recaptació que podria aconseguir rondaria els 2.000 milions d’euros, enfront dels 1.350 milions que s’ha ingressat segons les últimes dades de l’Agència Tributària, referits a l’any 2021. En un moment en el qual algunes comunitats autònomes...

https://acedasesores.com/wp-content/uploads/2023/09/pexels-rdne-stock-project-7821684-1-1280x640.jpg

Deducció del sou dels administradors d’una societat en l’impost de societats La deducció com a despesa del sou dels socis societaris en l’impost de societats és cavall de batalla entre l’Administració tributària i les societats, qüestió sobre la qual el Tribunal Suprem s’ha pronunciat sobre aquest tema en diferents ocasions, si bé no de manera clarificadora. En...

https://acedasesores.com/wp-content/uploads/2023/07/pexels-anna-shvets-4226220-1280x640.jpg

REGLA GENERAL Indemnitzacions laborals exemptes IRPF Per regla general, les indemnitzacions que es perceben en supòsits d’acomiadament o cessament estan exemptes en la quantia establerta amb caràcter obligatori (LIRPF art.7.e i disp.trans.22a): – en l’Estatut dels Treballadors (ET); – en la seva normativa de desenvolupament; o – en la normativa reguladora de l’execució de sentències (L 36/2011 art.278...

Aced Asesores

Direcció:
C/. Consell de Cent, 304, pral. 1ª. A
08007 Barcelona

Contacte
934674630
AEDAF
Logo CEC
icab

©2020 Aced Asesores. Tots els drets reservats | Avís legal | Política de cookies | by rmdisseny