HomeEspai de notícies i articles d'interès | Aced Asesores

NOTÍCIESArticles i
Novetats

https://acedasesores.com/wp-content/uploads/2022/05/business-gf5844228a_1920-1280x640.jpg

En l’IRPF tributen per les seves activitats econòmiques els empresaris autònoms i els professionals independents, per la qual cosa un dels primers dubtes que solen tenir en matèria tributària és la relativa al règim que se’ls aplicarà per a determinar el rendiment de la seva activitat. Els règims per a determinar el rendiment d’una activitat...

A principis d’aquest mes vam conèixer l’esperat informe preparat pel Comitè d’experts nomenat pel Ministeri d’Hisenda i que, a manera de llibre blanc de caràcter teòric -l’aplicació pràctica del qual no serà immediata i haurà de concretar-se en les diferents normes tributàries afectades-, recull nombroses propostes per a la reforma del sistema fiscal espanyol. De...

https://acedasesores.com/wp-content/uploads/2022/02/agencia-tributaria-def.jpg

L’Associació d’Inspectors d’Hisenda de l’Estat (IHE) ha criticat aquest dimarts que el Pla de Control Tributari i Duaner 2022 concedeixi el paper més rellevant a actuacions d’assistència i anàlisi per a fomentar el compliment voluntari en els principals impostos, especialment en l’IRPF i IVA, descartant que eines similars puguin aplicar-se a l’Impost de societats. El...

https://acedasesores.com/wp-content/uploads/2021/11/mortgage-gee17a31fe_1920-1-1280x640.jpg

La realitat econòmica ha destruït la presumpció de revaloració anual dels terrenys urbans que va operar en la ment del legislador per a crear la norma objectiva de valoració ara qüestionada, desapareixent també amb ella la raonable aproximació o connexió que ha d’existir entre l’increment de valor efectiu i l’objectiu o estimatiu perquè raons de...

https://acedasesores.com/wp-content/uploads/2021/09/fall-1791854_1920-1280x640.jpg

El que es ve denominant jubilació “forçosa” fa referència a la possibilitat d’extingir la relació laboral per part de l’empresari, a conseqüència del compliment d’una determinada edat per part de la persona treballadora. Aquesta possibilitat s’incorpora per primera vegada en l’Estatut dels Treballadors de 1980, en concret, en la seva llavors Disposició Addicional Cinquena. La jubilació forçosa s’ha...

https://acedasesores.com/wp-content/uploads/2021/03/Aced-Asesores-logotipo.jpg

La Llei 11/2021 de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, publicada en el BOE del dia 10 de juliol, modifica l’article 7 de la Llei 7/2012 que regula les limitacions als pagaments en efectiu de determinades operacions. La llei estableix que no podran pagar-se en efectiu les operacions, amb un import igual...

Aced Asesores

Direcció:
C/. Consell de Cent, 304, pral. 1ª. A
08007 Barcelona

Contacte
934674630
AEDAF
Logo CEC
icab

©2020 Aced Asesores. Tots els drets reservats | Avís legal | Política de cookies | by rmdisseny