NoticíesJubilació forçosa: nou canvi a conseqüència de l’acord entre el Govern i els agents socials

7 setembre, 2021

El que es ve denominant jubilació “forçosa” fa referència a la possibilitat d’extingir la relació laboral per part de l’empresari, a conseqüència del compliment d’una determinada edat per part de la persona treballadora. Aquesta possibilitat s’incorpora per primera vegada en l’Estatut dels Treballadors de 1980, en concret, en la seva llavors Disposició Addicional Cinquena.

La jubilació forçosa s’ha vingut considerant una excepció, en contraposició a la llibertat de treball i al fet que la persona treballadora decideixi si, arribada la seva edat de jubilació, accedeix o no a aquesta, entenent-se aquest accés com un dret, que podia o no ser exercitat.

Des de la seva introducció en 1980, aquesta possibilitat s’ha anat derogant i re-introduint, activant-se i desactivant-se, prohibint-se i fomentant, i això en funció de les polítiques econòmiques i de Seguretat Social dels corresponents governs a cada moment, vinculades sempre a la situació econòmica i a les taxes de desocupació.

En l’actualitat, tal possibilitat de jubilació forçosa es recull en la Disposició Addicional Dècima de el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre (ET), i es vincula al compliment dels següents requisits (han de donar-se tots ells):

En relació amb la jubilació forçosa, i a conseqüència de l’acord aconseguit l’1 de juliol de 2021 entre el govern i els agents socials, acord per a  garantir el poder adquisitiu dels pensionistes i reforçar la sostenibilitat del sistema públic de pensions, les parts han acordat prohibir les clàusules dels convenis col·lectius que prevegin la jubilació forçosa de la persona treballadora abans del compliment dels 68 anys, podent-se rebaixar aquest límit d’edat en determinats sectors (segons CNAE), i això amb la condició que s’incrementi la participació de la dona en aquests.

No obstant això, les clàusules dels convenis col·lectius segons l’encara vigent normativa, podrà continuar aplicant-se, fins que el conveni col·lectiu deixi d’estar en vigor. Indicar que aquest acord encara no s’ha plasmat en cap text legal.

Per a qualsevol consulta sobre aquesta qüestió o qualsevol altre tema laboral, contacti amb Aced Asesores i analitzarem el seu cas personalment. 

Aced Asesores

Direcció:
C/. Consell de Cent, 304, pral. 1ª. A
08007 Barcelona

Contacte
934674630
AEDAF
Logo CEC
icab

©2020 Aced Asesores. Tots els drets reservats | Avís legal | Política de cookies | by rmdisseny