HomeCategorySense categoria archivos - Aced Asesores

NOTÍCIESArticles i
Novetats

https://acedasesores.com/wp-content/uploads/2023/09/pexels-rdne-stock-project-7821684-1-1280x640.jpg

Deducció del sou dels administradors d’una societat en l’impost de societats La deducció com a despesa del sou dels socis societaris en l’impost de societats és cavall de batalla entre l’Administració tributària i les societats, qüestió sobre la qual el Tribunal Suprem s’ha pronunciat sobre aquest tema en diferents ocasions, si bé no de manera clarificadora. En...

https://acedasesores.com/wp-content/uploads/2023/07/pexels-anna-shvets-4226220-1280x640.jpg

REGLA GENERAL Indemnitzacions laborals exemptes IRPF Per regla general, les indemnitzacions que es perceben en supòsits d’acomiadament o cessament estan exemptes en la quantia establerta amb caràcter obligatori (LIRPF art.7.e i disp.trans.22a): – en l’Estatut dels Treballadors (ET); – en la seva normativa de desenvolupament; o – en la normativa reguladora de l’execució de sentències (L 36/2011 art.278...

https://acedasesores.com/wp-content/uploads/2023/05/pexels-carlos-pernalete-tua-730647-1280x640.jpg

Els interessos de demora abonats per l’Agència Tributària en efectuar una devolució d’ingressos indeguts estan subjectes i no exempts de l’IRPF, constituint un guany patrimonial que integra la renda general. El Tribunal Suprem torna a analitzar el tractament que ha de donar-se en l’IRPF als interessos de demora abonats per l’Agència tributària en efectuar una...

https://acedasesores.com/wp-content/uploads/2021/03/Aced-Asesores-logotipo.jpg

El dia 28 de desembre de 2022 es va publicar en el BOE la Llei 38/2022, de 27 de desembre, per a l’establiment de gravàmens temporals energètic i d’entitats de crèdit i establiments financers de crèdit i per la qual es crea l’impost temporal de solidaritat de les grans fortunes, i es modifiquen determinades normes...

https://acedasesores.com/wp-content/uploads/2022/02/agencia-tributaria-def.jpg

Es publica “Declaracions informatives 2022“, que reuneix la informació i les novetats referides a les formes i terminis de presentació. En tot cas, les novetats incloses en aquesta publicació queden supeditades a l’aprovació de la normativa que es troba actualment en tramitació. La presentació de declaracions informatives 2022 podrà realitzar-se a partir de l’1 de...

https://acedasesores.com/wp-content/uploads/2022/09/appcontabilidad-1280x640.jpg

Mitjançant la Llei 11/2021, de 9 de juliol, coneguda de forma abreujada com “de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal”, s’afegeix a l’article 29.2 de la Llei General Tributària (LGT) una nova lletra j), que estableix l’obligació, per als productors, comercialitzadors i usuaris, que els sistemes i programes informàtics o electrònics que...

Aced Asesores

Direcció:
C/. Consell de Cent, 304, pral. 1ª. A
08007 Barcelona

Contacte
934674630
AEDAF
Logo CEC
icab

©2020 Aced Asesores. Tots els drets reservats | Avís legal | Política de cookies | by rmdisseny