HomeCategorySense categoria archivos - Aced Asesores

NOTÍCIESArticles i
Novetats

https://acedasesores.com/wp-content/uploads/2021/03/Aced-Asesores-logotipo.jpg

El dia 28 de desembre de 2022 es va publicar en el BOE la Llei 38/2022, de 27 de desembre, per a l’establiment de gravàmens temporals energètic i d’entitats de crèdit i establiments financers de crèdit i per la qual es crea l’impost temporal de solidaritat de les grans fortunes, i es modifiquen determinades normes...

https://acedasesores.com/wp-content/uploads/2022/02/agencia-tributaria-def.jpg

Es publica “Declaracions informatives 2022“, que reuneix la informació i les novetats referides a les formes i terminis de presentació. En tot cas, les novetats incloses en aquesta publicació queden supeditades a l’aprovació de la normativa que es troba actualment en tramitació. La presentació de declaracions informatives 2022 podrà realitzar-se a partir de l’1 de...

https://acedasesores.com/wp-content/uploads/2022/09/appcontabilidad-1280x640.jpg

Mitjançant la Llei 11/2021, de 9 de juliol, coneguda de forma abreujada com “de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal”, s’afegeix a l’article 29.2 de la Llei General Tributària (LGT) una nova lletra j), que estableix l’obligació, per als productors, comercialitzadors i usuaris, que els sistemes i programes informàtics o electrònics que...

https://acedasesores.com/wp-content/uploads/2020/10/Aced_blanco.jpg

Els rendiments obtinguts per les empreses que se situen a Espanya estan subjectes a l’Impost de Societats, que s’aplica als beneficis obtinguts per entitats amb o sense personalitat jurídica. Què és l’impost de societats? L’impost de societats es defineix com un tribut de caràcter directe i naturalesa personal que grava la renda de les societats...

https://acedasesores.com/wp-content/uploads/2022/05/business-gf5844228a_1920-1280x640.jpg

En l’IRPF tributen per les seves activitats econòmiques els empresaris autònoms i els professionals independents, per la qual cosa un dels primers dubtes que solen tenir en matèria tributària és la relativa al règim que se’ls aplicarà per a determinar el rendiment de la seva activitat. Els règims per a determinar el rendiment d’una activitat...

L’Associació d’Inspectors d’Hisenda de l’Estat (IHE) ha criticat aquest dimarts que el Pla de Control Tributari i Duaner 2022 concedeixi el paper més rellevant a actuacions d’assistència i anàlisi per a fomentar el compliment voluntari en els principals impostos, especialment en l’IRPF i IVA, descartant que eines similars puguin aplicar-se a l’Impost de societats. El...

Aced Asesores

Direcció:
C/. Consell de Cent, 304, pral. 1ª. A
08007 Barcelona

Contacte
934674630
AEDAF
Logo CEC
icab

©2020 Aced Asesores. Tots els drets reservats | Avís legal | Política de cookies | by rmdisseny